PostHeaderIconСписък 179

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в четвъртък, 24.07.2015г.          

валидно до 07.08.2015г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ000651 от 06.04.2015г.

 

АУЗД

НИКОЛИНА НИКОЛОВА МИЧЕВА

Гр. Пазарджик, Общ.Пазарджик, ул.”Пловдивска” № 029, ет.07, ап.028

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Н-86    от 24.07.2015г.

2.

ПДП000711 от 09.04.2015г.

 

ПОКАНА

НИКОЛИНА НИКОЛОВА МИЧЕВА

Гр. Пазарджик, Общ.Пазарджик, ул.”Пловдивска” № 029, ет.07, ап.028

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Н-86 от 24.07.2015г.

3.

АУ000653 от 07.04.2015г.

 

АУЗД

ВЕНЦЕСЛАВ ЙОРДАНОВ МИЧЕВ

Гр.Пазарджик, Общ.Пазарджик, ул.”Пловдивска № 029, ет.07, ап.028

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-В-118   от 24.07.2015г

4.

ПДП00715 от

09.04.2015г.

 

ПОКАНА

ВЕНЦЕСЛАВ ЙОРДАНОВ МИЧЕВ

Гр.Пазарджик, Общ.Пазарджик, ул.Пловдивска № 029, ет.07, ап.028

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-В-118 от 24.07.2015г .

5.

АУ000654 от 07.04.2015г.

 

АУЗД

ПЕТЪР ЙОРДАНОВ МИЧЕВ

гр. Пазарджик, ул.”Пловдивска” № 029, ет.07, ап.028

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-П-80 от 24.07.2015г.

6.

ПДП000712 от 09.04.2015г.

 

ПОКАНА

ПЕТЪР ЙОРДАНОВ МИЧЕВ

гр. Пазарджик, ул.”Пловдивска” № 029, ет.07, ап.028

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-П- 80 от 24.07.2015г.

7.

АУ000656 от 07.04.2015г.

 

АУЗД

ЛИЛИЯ СПАСОВА ТРЯСКОВА

гр. Пазарджик ул.”Найден Геров ” № 007, ет.01, ап.001

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Л-58   от 24.07.2015г.

8.

ПДП000718 от 09.04.2015г.

 

ПОКАНА

ЛИЛИЯ СПАСОВА ТРЯСКОВА

гр. Пазарджик ул.”Найден Геров ” № 007, ет.01, ап.001

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Л-58   от 24.07.2015г.

9.

АУ000660 от 07.04.2015г.

 

АУЗД

„ВИОНАС-2004”ООД

гр. Пазарджик , бул.”Христо Ботев ”   № 3, вх.Б, ет.04, ап.018

******

ДНИ,ТБО

 

Изх № 13-38 -170 от 24.07.2015г.

10.

ПДП000685 от 07.04.2015г.

 

ПОКАНА

„ВИОНАС-2004”ООД

гр. Пазарджик , бул.”Христо Ботев ” № 3, вх.Б, ет.04, ап.018

******

ДНИ,ТБО

 

Изх № 13-38 -170 от   24.07.2015г.

11.

АУ000670 от 07.04.2015г.

 

АУЗД

АНТОАНЕТА ИЛИЕВА ШИШКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Никола Фурнаджиев” №003, вх.А, ет.07, ап.019                  

******

ДПС

 

Изх № 13-А129 от 24.07.2015г.

12.

ПДП000728 от 09.04.2015г.

 

ПОКАНА

АНТОАНЕТА ИЛИЕВА ШИШКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Никола Фурнаджиев” №003, вх.А, ет.07, ап.019                  

******

ДПС

Изх № 13-А-129       от 24.07.2015г.

13.

АУ000677 от 08.04.2015г.

 

АУЗД

ЕТ”РОСИВА-РОСИЦА НЕЙЧЕВА”

гр..Пазарджик, ул.”Градинарска” № 22, ет.5, ап. 10

******

ДПС

Изх № 13-38-169 от 24.07.2015г..

14.

ПДП000696 от 08.04.2015г..

 

ПОКАНА

ЕТ”РОСИВА-РОСИЦА НЕЙЧЕВА”

гр..Пазарджик, ул.”Градинарска” № 22, ет.5, ап. 10

******

ДПС

Изх № 13-38-169 от 24.07.2015г.

15.

АУ000679 от 08.04.2015г.

 

АУЗД

ЦВЕТАН МАТОВ ПЕЛОВСКИ

гр. Пазарджик, Общ.Пазарджик, ул.”Георги Брегов” № 013, ет.01, ап.003

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-Ц-16 от 24.07.2015г.

16.

ПДП000692 от 08.04.2015г.

 

ПОКАНА

ЦВЕТАН МАТОВ ПЕЛОВСКИ

гр. Пазарджик, Общ.Пазарджик, ул.”Георги Брегов” № 013, ет.01, ап.003

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-Ц-16 от 24.07.2015г.

17.

АУ000681 от 08.04.2015г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ РАЙЧЕВ БАНТОВСКИ

с.Мало Конаре, Общ.Пазарджик, ул.”Четиридесет и девета” №.020

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-Г-92 от 24.07.2015г.

18.

ПДП000705 от 08.04.2015г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ РАЙЧЕВ БАНТОВСКИ

с.Мало Конаре, Общ.Пазарджик, ул.”Четиридесет и девета” №.020

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-Г-92 от 24.07.2015г.

19.

АУ000683 от 08.04.2015г.

 

АУЗД

Николина Георгиева Енджова

гр Пазарджик, Общ.Пазарджик, ул.”Петър Бонев” №.106, ет.02, ап.008

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Н-85 от 24.07.2015г.

20.

ПДП000695 от 08.04.2015г.

 

ПОКАНА

Николина Георгиева Енджова

гр Пазарджик, Общ.Пазарджик, ул.”Петър Бонев” №.106, ет.02, ап.008

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Н-85 от 24.07.2015г.

21.

АУ000689 от 08.04.2015г.

АУЗД

АТАНАС ЯНКОВ ЯНЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Димитър Греков ” № 056, ап.17

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-А-128 от 24.07.2015г.

22.

ПДП000732 от 09.04.2015г.

 

ПОКАНА

АТАНАС ЯНКОВ ЯНЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Димитър Греков ” № 056, ап.17

******

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-А-128 от 24.07.2015г.

23.

АУ000691 от 08.04.2015г.

 

АУЗД

„СУПЕРАУТО ЕМДЖИ” ЕООД

гр.София, Р-н Младост, кв.”Младост I” бл.2, вх.3, ет.06, ап.64

******

ДПС

Изх № 13-38-167 от 24.07.2015г.

24.

ПДП000721 от 09.04.2015г.

 

ПОКАНА

„СУПЕРАУТО ЕМДЖИ” ЕООД

гр.София,Р-н Младост, кв.”Младост I” бл.2, вх.3, ет.06, ап.64

*****

ДПС

Изх № 13-38-167 от 24.07.2015г.

25.

АУ000695 от 09.04.2015г.

 

АУЗД

Силвия Венциславова Георгиева

гр. Пазарджик, Общ.Пазарджик, ул.”Рила” № 016, вх.А, ет.07, ап.020

*****

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-С -163 от 24.07.2015г.

26.

ПДП000707 от 09.04.2015г.

 

ПОКАНА

Силвия Венциславова Георгиева

гр. Пазарджик, Общ.Пазарджик, ул.”Рила” № 016, вх.А, ет.07, ап.020

*****

ДНИ,ТБО,

 

Изх № 13-С -163 от 24.07.2015г.

27.

АУ000698 от 09.04.2015г.

АУЗД

„ЕЛАН 2011” ЕООД

гр. Пазарджик, ул.”Мильо Войвода ” №1А

*****

ДПС

 

Изх № 13-38-168 от 24.07.2015г.

28.

ПДП000735 от 09.04.2015г.

ПОКАНА

„ЕЛАН 2011” ЕООД

гр. Пазарджик, ул.”Мильо Войвода ” №1А

*****

ДПС

 

Изх № 13-38-168 от 24.07.2015г.

 

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 24.07.2015г.Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 07.08.2015г.