PostHeaderIconСписък 196

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

публикувано в петък, 21.08.2015г.          

валидно до 04.09.2015г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ001147 от 12.06.2015г.

 

АУЗД

СИМЕОН ДАМЯНОВ ДАМЯНОВ

с. Огняново, Общ.Пазарджик,

ул.”Трапезица” № 010

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-С-185 от 21.08.2015г.

2.

ПДП001191 от

12.06.2015г.

 

ПОКАНА

СИМЕОН ДАМЯНОВ ДАМЯНОВ

с. Огняново, Общ.Пазарджик,

ул.”Трапезица” № 010

******

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-С-185 от 21.08.2015г.

3.

АУ001146 от 12.06.2015г.

АУЗД

ЛЮБКА ЙОРДАНОВА ГРОЗДАНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Дунав „ № 003, ет.07, ап. 049

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Л-64   от 21..08.2015г

4.

ПДП001190 от

12.06.2015г.

 

ПОКАНА

ЛЮБКА ЙОРДАНОВА ГРОЗДАНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Дунав „ № 003, ет.07, ап. 049

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Л-64 от 21.08.2015г .

5.

АУ001151 от 15.06.2015г.

 

АУЗД

СТОЯН БЛАГОВ КЕХАЙОВ

гр Пазарджик, ул.”Марица” № 016, ет.8, ап.63

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-С-186 от 21.08.2015г.

6.

ПДП001198 от

15.06.2015г.

 

ПОКАНА

СТОЯН БЛАГОВ КЕХАЙОВ

гр Пазарджик, ул.”Марица” № 016, ет.8, ап.63

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-С -186 от   21.08.2015г.

7.

АУ001158 от 15.06.2015г.

 

АУЗД

Александър Захаринов Топалов

с.Мало Конере, Общ. Пазарджик ул.”Четиридесет и седма ” № 048

******

ДПС

Изх № 13-А-167   от 21.08.2015г.

8.

ПДП001202 от

15.06.2015г.

 

ПОКАНА

Александър Захаринов Топалов

с.Мало Конере, Общ. Пазарджик ул.”Четиридесет и седма ” № 048

******

ДПС

Изх № 13-А-167   от 21.08.2015г.

9.

АУ001159 от 15.06.2015г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ СТОЕВ

ВЕЛЕВ

с.Дебръщица, Общ. Пазарджик ул.”Първа ” № 003

******

ДНИ,ТБО

 

Изх № 13-Г -113 от 21.08.2015г.

10.

ПДП001204 от

15.06.2015г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ СТОЕВ

ВЕЛЕВ

с.Дебръщица, Общ. Пазарджик ул.”Първа ” № 003

******

 

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Г -113 от   21.08.2015г.

11.

АУ001160 от 15.06.2015г.

 

АУЗД

АНИ НИКОЛОВА ДЕЛЧЕВА

с.Звъничево, Общ.Пазарджик, с.Звъничево              

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-А-168 от 21.08.2015г.

12.

ПДП001212 от 16.06.2015г.

 

ПОКАНА

АНИ НИКОЛОВА ДЕЛЧЕВА

с.Звъничево, Общ.Пазарджик, с.Звъничево                

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-А-168 от 21.08.2015г.

13.

АУ001161 от 15.06.2015г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ ЩЕРЕВ ДИМИТРОВ

гр..Пазарджик, ул.”Стефан Караджа” № 074, ет.02, ап.006

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Г-114 от 21.08.2015г..

14.

ПДП001203 от

15.06.2015г..

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ ЩЕРЕВ ДИМИТРОВ

гр..Пазарджик, ул.”Стефан Караджа” № 074, ет.02, ап.006

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-Г-114 от 21.08.2015г.

15.

АУ001162 от 15.06.2015г.

 

АУЗД

МАРИЕЛА НИКОЛОВА АНДРОВА

с.Звъничево, Общ.Пазарджик, с.Звъничево

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-М-116 от 21.08.2015г.

16.

ПДП001213 от

16.06.2015г.

 

ПОКАНА

МАРИЕЛА НИКОЛОВА АНДРОВА

с.Звъничево, Общ.Пазарджик, с.Звъничево

******

ДНИ,ТБО

Изх №13-М-116   от 21.08.2015г.

17.

АУ001169 от

15.06.2015г.

АУЗД

ЗАПРИН АСЕНОВ АНГЕЛОВ

с.МалоКонаре, Общ.Пазарджик,

ул.”Осемдесет и осма ” №008

*****

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-З -26 от 21.08.2015г.

18.

ПДП001211 от 15.06.2015г.

ПОКАНА

ЗАПРИН АСЕНОВ АНГЕЛОВ

с.МалоКонаре, Общ.Пазарджик, ул.”Осемдесет и осма ” №008

*****

ДНИ,ТБО,

ДПС

Изх № 13-З- 26 от 21.08.2015г.

19.

АУ001164 от 15.06.2015г.

 

АУЗД

Георги Красимиров Найденов

с.Главиница, Общ.Пазарджик, ул.”Втора” №.095

******

ДПС

Изх № 13-Г-115 от 21.08.2015г.

20.

ПДП001205 от

15.06.2015г.

 

ПОКАНА

Георги Красимиров Найденов

С.Главиница, Общ.Пазарджик, ул.”Втора” №.095

******

ДПС

Изх № 13-Г-115 от 21.08.2015г.

21.

АУ001166 от 15.06.2015г.

АУЗД

ПЕТЪР НЕНОВ СИРАКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Осми март ” №004, вх.Б, ет.01, ап.001

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-П-91 от 21.08.2015г.

22.

ПДП001209 от

15.06.2015г.

 

ПОКАНА

ПЕТЪР НЕНОВ СИРАКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Осми март ” №004, вх.Б, ет.01, ап.001

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-П-91 от 21.08.2015г.

23.

АУ001167 от 15.06.2015г.

 

АУЗД

МАРИЙКА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Тинтява” № 028

******

ДНИ,ТБО

Изх № 13-М-115 от 21.08.2015г.

24.

ПДП001215 от

16.06.2015г.

 

ПОКАНА

МАРИЙКА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Тинтява” № 028

*****

ДНИ,ТБО

Изх № 13-М -115 от 21.08.2015г.

25.

АУ001168 от

15.06.2015г.

 

АУЗД

КАТЯ ВАСИЛЕВА ЛУКАЙЧЕВА

гр. Пазарджик , ул.”Стоян Ангелов” № 091, ет.06, ап.022

*****

ДНИ,ТБО

Изх № 13-К-86 от 21.08.2015г.

26.

ПДП001225 от

16.06.2015г.

 

ПОКАНА

КАТЯ ВАСИЛЕВА ЛУКАЙЧЕВА

гр. Пазарджик , ул.”Стоян Ангелов” № 091, ет.06, ап.022

*****

 

ДНИ,ТБО

Изх № 13-К-86 от 21.08.2015г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 21.08.2015г.Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 04.09.2015г.