PostHeaderIconСписък 197

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано във вторник, 25.08.2015г.          

валидно до 08.09.2015, 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ001170 от 16.06.2015г.

 

АУЗД

БИСЕР ЯНКОВ РАДКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №156

******

ДПС

Изх №13-Б-56  от 25.08.2015г.

2.

ПДП001276 от 19.06.2015г.

 

ПОКАНА

БИСЕР ЯНКОВ РАДКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №156

******

ДПС

Изх №13-Б-56 от 25.08.2015г.

3.

АУ001171 от 16.06.2015г.

 

АУЗД

БЛАГОЙ ЗАПРИНОВ ПЕПЕЛОВ

с.Мало Конаре, ул.”Петнадесета” №004

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Б-57 от 25.08.2015г.

4.

ПДП001218 от 16.06.2015г.

 

ПОКАНА

БЛАГОЙ ЗАПРИНОВ ПЕПЕЛОВ

с.Мало Конаре, ул.”Петнадесета” №004

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Б-57   от 25.08.2015г.

5.

АУ001172 от 16.06.2015г.

 

АУЗД

ВАСИЛ НИКОЛОВ ЗОНГОВ

гр.Пазарджик, ул.”Болнична” №045, ет.04, ап.010

******

ДПС

Изх №13-В-142 от 25.08.2015г.

6.

ПДП001277 от 19.06.2015г.

 

ПОКАНА

ВАСИЛ НИКОЛОВ ЗОНГОВ

гр.Пазарджик, ул.”Болнична” №045, ет.04, ап.010

******

ДПС

Изх №13-В-142 от 25.08.2015г.

7.

АУ001180 от 16.06.2015г.

 

АУЗД

ТЕМЕЛКО ВЛАДИМИРОВ ПАПАЗОВ

с. Черногорово, ул.”Петдесет и осма” №009

******

ДПС

Изх №13-Т-70 от 25.08.2015г.

8.

ПДП001224 от 16.06.2015г.

 

ПОКАНА

ТЕМЕЛКО ВЛАДИМИРОВ ПАПАЗОВ

с. Черногорово, ул.”Петдесет и осма” №009

******

ДПС

Изх №13-Т-70 от 25.08.2015г.

9.

АУ001182 от 16.06.2015г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ ТОШКОВ БОЕВСКИ

с.Тополи дол, ул.”Шестнадесета” №001

******

ДПС

Изх №13-Г-116 от 25.08.2015г.

10.

ПДП001223 от 16.06.2015г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ ТОШКОВ БОЕВСКИ

с. Тополи дол, ул.”Шестнадесета” №001

******

ДПС

Изх №13-Г-116 от 25.08.2015г.

11.

АУ001184 от 16.06.2015г.

 

АУЗД

НИКОЛИНКА ВЕЛИЧКОВА ПОПОВА

с.Мало Конаре, ул.”Първа” №010

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-Н-101 от 25.08.2015г.

12.

ПДП001235 от 17.06.2015г.

 

ПОКАНА

НИКОЛИНКА ВЕЛИЧКОВА ПОПОВА

с.Мало Конаре, ул.”Първа” №010

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-Н-101 от 25.08.2015г.

13.

АУ001185 от 16.06.2015г.

 

АУЗД

БИСЕР ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №083, ет.03, ап.011

******

ДПС

Изх №13-Б-59 от 25.08.2015г.

14.

ПДП001227 от 16.06.2015г.

 

ПОКАНА

БИСЕР ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №083, ет.03, ап.011

******

ДПС

Изх №13-Б-59 от 25.08.2015г.

15.

АУ001186 от 16.06.2015г.

 

АУЗД

СПАС ДЕЛОВ ШИШИНЬОВ

гр.Пазарджик, ул.”Цар Освободител” №092, ет.02, ап.008

******

ДПС

Изх №13-С-188 от 25.08.2015г.

16.

ПДП001228 от 16.06.2015г.

 

ПОКАНА

СПАС ДЕЛОВ ШИШИНЬОВ

гр.Пазарджик, ул.”Цар Освободител” №092, ет.02, ап.008

******

ДПС

Изх №13-С-188 от 25.08.2015г.

17.

АУ001187 от 16.06.2015г.

 

АУЗД

АЛЕКСАНДЪР ЙОСКОВ МЕТОДИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Марица” №283

******

ДПС

Изх №13-А-169 от 25.08.2015г.

18.

ПДП001231 от 16.06.2015г.

 

ПОКАНА

АЛЕКСАНДЪР ЙОСКОВ МЕТОДИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Марица” №283

******

ДПС

Изх №13-А-169 от 25.08.2015г.

19.

АУ001188 от 16.06.2015г.

 

АУЗД

ВАСИЛ ЙОРДАНОВ ВАСИЛЕВ

с.Ивайло, ул.”Първа” №014

******

ДПС

Изх №13-В-143 от 25.08.2015г.

20.

ПДП001232 от 16.06.2015г.

 

ПОКАНА

ВАСИЛ ЙОРДАНОВ ВАСИЛЕВ

с.Ивайло, ул.”Първа” №014

******

ДПС

Изх №13-В-143 от 25.08.2015г.

21.

АУ001189 от 16.06.2015г.

 

АУЗД

ЯНКО АНГЕЛОВ АСЕНОВ

с.Мало Конаре, ул.”Осемдесет и втора” №029

******

ДПС

Изх №13-Я-20 от 25.08.2015г.

22.

ПДП001233 от 16.06.2015г.

 

ПОКАНА

ЯНКО АНГЕЛОВ АСЕНОВ

с.Мало Конаре, ул.”Осемдесет и втора” №029

******

ДПС

Изх №13-Я-20 от 25.08.2015г.

23.

АУ001192 от 16.06.2015г.

 

АУЗД

АТАНАС ИВАНОВ САНДОВ

гр.Пазарджик, ул.”Огоста” №329

******

ДПС

Изх №13-А-170 от 25.08.2015г.

24.

ПДП001234 от 16.06.2015г.

 

ПОКАНА

АТАНАС ИВАНОВ САНДОВ

гр.Пазарджик, ул.”Огоста” №329

******

ДПС

Изх №13-А-170 от 25.08.2015г.

25.

АУ001193 от 17.06.2015г.

АУЗД

ИЛИЯН ПЛАМЕНОВ МИТЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Васил Левски” №064, вх.Г, ет.05, ап.020

******

ДПС

Изх №13-И-102 от 25.08.2015г.

26.

ПДП001253 от 17.06.2015г.

 

ПОКАНА

ИЛИЯН ПЛАМЕНОВ МИТЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Васил Левски” №064, вх.Г, ет.05, ап.020

******

ДПС

Изх №13-И-102 от 25.08.2015г.

27.

АУ001195 от 17.06.2015г.

АУЗД

ТРАЙКО ЯНКОВ АСЕНОВ

с.Братаница, ул.”Тридесет и пета” №035

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Т-69 от 25.08.2015г.

28.

ПДП001256 от 17.06.2015г.

 

ПОКАНА

ТРАЙКО ЯНКОВ АСЕНОВ

с.Братаница, ул.”Тридесет и пета” №035

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Т-69 от 25.08.2015г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 25.08.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 08.09.2015г.