PostHeaderIconСписък 203

There are no translations available.

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в сряда - 09.09.2015г.          

валидно до 23.09.2015г., 17:00 часа          

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задълже
нието

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ001297 от 24.06.2015г.

 

АУЗД

ДАФИНКА ДИМИТРОВА ХРИСЧЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Василев” №017

*****

ДНИ/ТБО/

ДПС

Изх № 13-Д-131 от

09.09.2015г.

2.

ПДП001339 от 24.06.2015г.

 

ПОКАНА

ДАФИНКА ДИМИТРОВА ХРИСЧЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Василев” №017

*****

ДНИ/ТБО/

ДПС

Изх № 13-Д-131 от

09.09.2015г.

3.

АУ001298 от 24.06.2015г.

 

АУЗД

СТОЯН СИМЕОНОВ АЯРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Места” № 009

*****

ДНИ/ТБО/

ДПС

Изх № 13-С-198 от

09.09.2015г.

4.

ПДП001340 от 24.06.2015г.

 

ПОКАНА

СТОЯН СИМЕОНОВ АЯРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Места” № 009

*****

ДНИ/ТБО/

ДПС

Изх № 13-С-198 от

09.09.2015г.

5.

АУ001299 от 24.06.2015г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

гр.Пазарджик, бул.”Александър Стамболийски” № 087

*****

ДПС

Изх № 13-Д-132 от

09.09.2015г.

6.

ПДП001354 от 26.06.2015г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

гр.Пазарджик, бул.”Александър Стамболийски” № 087

*****

ДПС

Изх № 13-Д-132 от

09.09.2015г.

7.

АУ001300 от 24.06.2015г.

 

АУЗД

АНГЕЛ ДОБРЕВ АТАНАСОВ

с. Гелеменово, ул ”Четиринадесета” № 026

*****

ДПС

Изх № 13-А-182 от

09.09.2015г.

8.

ПДП001355 от 26.06.2015г.

 

ПОКАНА

АНГЕЛ ДОБРЕВ АТАНАСОВ

с. Гелеменово, ул ”Четиринадесета” № 026

*****

ДПС

Изх № 13-А-182 от

09.09.2015г.

9.

АУ001301 от 24.06.2015г.

АУЗД

ВЕСЕЛИНКА ТЕМЕЛКОВА БОГДАНОВА

гр. Пазарджик, ул.”Васил Левски” № 064

*****

ДНИ/ТБО

 

Изх № 13-В-157 от

09.09.2015г.

10.

ПДП001352 от 26.06.2015г.

ПОКАНА

ВЕСЕЛИНКА ТЕМЕЛКОВА БОГДАНОВА

гр. Пазарджик, ул.”Васил Левски” № 064

*****

ДНИ/ТБО

 

Изх № 13-В-157 от

09.09.2015г.

11.

АУ001303 от 24.06.2015г.

АУЗД

ГЕОРГИ МАЛИНОВ ВАКЛИНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Петър Бонев” №112, ет.07, ап.020

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Г-123 от

09.09.2015г.

12.

ПДП001350 от 26.06.2015г.

ПОКАНА

ГЕОРГИ МАЛИНОВ ВАКЛИНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Петър Бонев” №112, ет.07, ап.020

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Г-123 от

09.09.2015г.

13.

АУ001304 от 25.06.2015г.

 

АУЗД

ЕМИЛИЯ АТАНАСОВА ТОПАЛОВА

гр.Пазарджик, бул.”Георги Бенковски” № 027, вх.Г, ет.03, ап.052

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Е-58 от

09.09.2015г.

14.

ПДП001349 от 26.06.2015г.

 

ПОКАНА

ЕМИЛИЯ АТАНАСОВА ТОПАЛОВА

гр.Пазарджик, бул.”Георги Бенковски” № 027, вх.Г, ет.03, ап.052

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Е-58 от

09.09.2015г.

15.

АУ001305 от 25.06.2015г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР БОНЧЕВ ГЕОРГИЕВ

с. Сарая, ул.”Седма” №011

*****

ДПС

Изх № 13-Д-133 от

09.09.2015г.

16.

ПДП001348 от 26.06.2015г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР БОНЧЕВ ГЕОРГИЕВ

с. Сарая, ул.”Седма” №011

*****

ДПС

Изх № 13-Д-133 от

09.09.2015г.

17.

АУ001306 от 25.06.2015г.

 

АУЗД

ЛУКА АЛЕКСАНДРОВ БЕЛЬОВ

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Бакърджиев” №005

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Л-68 от

09.09.2015г.

18.

ПДП001342 от 25.06.2015г.

 

ПОКАНА

ЛУКА АЛЕКСАНДРОВ БЕЛЬОВ

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Бакърджиев” №005

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Л-68 от

09.09.2015г.

19.

АУ001308 от 25.06.2015г.

 

АУЗД

ЕЛИСАВЕТА ВЛАДОВА МИНАСЯН

гр.Пазарджик, ул.”Георги Кендеров” /КРЕСНА/ №003

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Е-59 от

09.09.2015г.

20.

ПДП001344 от 26.06.2015г.

 

ПОКАНА

ЕЛИСАВЕТА ВЛАДОВА МИНАСЯН

гр.Пазарджик, ул.”Георги Кендеров” /КРЕСНА/ №003

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Е-59 от

09.09.2015г.

21.

АУ001309 от 25.06.2015г.

 

АУЗД

ВЕНЦИСЛАВ КИРКОР МИНАСЯН

гр.Пазарджик, ул.”Единадесети Август” №004

*****

ДНИ/ТБО

 

Изх № 13-В-158 от

09.09.2015г.

22.

ПДП001345 от 26.06.2015г.

 

ПОКАНА

ВЕНЦИСЛАВ КИРКОР МИНАСЯН

гр.Пазарджик, ул.”Единадесети Август” №004

*****

ДНИ/ТБО

 

Изх № 13-В-158 от

09.09.2015г.

23.

АУ001310 от 25.06.2015г.

АУЗД

ЕДУАРД КИРКОР МИНАСЯН

гр.Пазарджик, ул.”Георги Кендеров” /КРЕСНА/ №003

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Е-60 от

09.09.2015г.

24.

ПДП001346 от

26.06.2015г.

ПОКАНА

ЕДУАРД КИРКОР МИНАСЯН

гр.Пазарджик, ул.”Георги Кендеров” /КРЕСНА/ №003

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Е-60 от

09.09.2015г.

25.

АУ001311 от 25.06.2015г.

АУЗД

ПРЕСЛАВ АТАНАСОВ ГЕНЧЕВ

с. Добровница, общ. Пазарджик, ул.”Първа” №014

*****

ДНИ/ТБО/

ДПС

Изх № 13-П-97 от

09.09.2015г.

26.

ПДП001347 от 26.06.2015г.

ПОКАНА

ПРЕСЛАВ АТАНАСОВ ГЕНЧЕВ

с. Добровница, общ. Пазарджик, ул.”Първа” №014

*****

ДНИ/ТБО/

ДПС

Изх № 13-П-97 от

09.09.2015г.

27.

АУ001313 от 26.06.2015г.

АУЗД

ИВАН ПЕТРОВ ДЕЯНОВ

гр. Пазарджик, ул.”Пловдивска” №028, ет.02, ап.006

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-И-107 от

09.09.2015г.

28.

ПДП001357 от 26.06.2015г.

ПОКАНА

ИВАН ПЕТРОВ ДЕЯНОВ

гр. Пазарджик, ул.”Пловдивска” №028, ет.02, ап.006

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-И-107 от

09.09.2015г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 09.09.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 23.09.2015г.