PostHeaderIconСписък 231

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

Публикувано във вторник – 22.12.2015г.          

валидно до 04.01.2016г., 17:00 часа           

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ001968 от 09.10.2015г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ

с.Величково, Общ.Пазарджик, ул.”Първа” № 030

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Г-157 от 22.12.2015г.

2.

ПДП002040 от

12.10.2015г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ

с.Величково, Общ.Пазарджик, ул.”Първа” № 030

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Г-157

от 22.12.2015г.

3.

АУ002038 от 20.10.2015г.

АУЗД

СТОЙЧО ХАРЕВ МИХАЙЛОВ

с.Мало Конаре, Общ.Пазарджик, ул.”Деветдесет и пета” № 001А

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-256   от 22.12.2015г.

4.

ПДП002135 от

23.10.2015г.

 

ПОКАНА

СТОЙЧО ХАРЕВ МИХАЙЛОВ

с.Мало Конаре, Общ.Пазарджик, ул.”Деветдесет и пета” № 001А

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-256   от 22.12.2015г.

5.

АУ002037 от 20.10.2015г.

 

АУЗД

ЛИЛЯНА ПЕТРОВА ГИНЕВА

с.Братаница, Общ.Пазарджик, ул.”Двадесет и девета” № 006

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Л-89     от 22.12.2015г.

6.

ПДП002108 от

21.10.2015г.

 

ПОКАНА

ЛИЛЯНА ПЕТРОВА ГИНЕВА

с.Братаница, Общ.Пазарджик, ул.”Двадесет и девета” № 006

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Л-89 от 22.12.2015г.

7.

АУ002039 от 20.10.2015г.

 

АУЗД

НАДКА МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА

с.Мало Конаре, Общ.Пазарджик ул.”Деветдесет и пета ” № 001А

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Н-136 от 22.12.2015г.

8.

ПДП002136 от

23.10.2015г.

 

ПОКАНА

НАДКА МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА

с.Мало Конаре, Общ.Пазарджик ул.”Деветдесет и пета ” № 001А

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Н-136     от 22.12.2015г.

9.

АУ002040 от 20.10.2015г.

 

АУЗД

СТАМЕН АНГЕЛОВ ПЕЕВ

гр.Пазарджик, Общ.Пазарджик ул.”Преспа” № 063, ет.01, ап.003

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-257 от 22.12.2015г.

10.

ПДП002099 от

20.10.2015г.

 

ПОКАНА

СТАМЕН АНГЕЛОВ ПЕЕВ

гр.Пазарджик, Общ.Пазарджик ул.”Преспа” № 063, ет.01, ап.003

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-257 от 22.12.2015г.

11.

АУ002041 от 20.10.2015г.

 

АУЗД

ВАСИЛ МИХАЙЛОВ СТАМБОЛИЙСКИ

гр.Пазарджик, ул.”Връх Братия” № 031, ет.03, ап.011        

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В -203   от 22.12.2015г.

12.

ПДП002102 от 20.10.2015г.

 

ПОКАНА

ВАСИЛ МИХАЙЛОВ СТАМБОЛИЙСКИ

гр.Пазарджик, ул.”Връх Братия” № 031, ет.03, ап.011        

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В -203   от 22.12.2015г.

13.

АУ002043 от 21.10.2015г.

 

АУЗД

МИМИ НИКОЛОВА СТАМБОЛИЙСКА

гр..Пазарджик, ул. ”Връх Братия” № 031, ет.03, ап.011        

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-М-168     от 22.12.2015г.

14.

ПДП002109 от

21.10.2015г.

 

ПОКАНА

МИМИ НИКОЛОВА СТАМБОЛИЙСКА

гр..Пазарджик, ул. ”Връх Братия” № 031, ет.03, ап.011        

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-М-168    от 22.12.2015г.

15.

АУ002049 от 21.10.2015г.

 

АУЗД

ЕТЕЕМ АДЕМ АШИК

гр. Пазарджик, общ.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №081, ет.03, ап.007

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Е-80 от 22.12.2015г.

16.

ПДП002111 от

21.10.2015г.

 

ПОКАНА

ЕТЕЕМ АДЕМ АШИК

гр. Пазарджик, общ.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №081, ет.03, ап.007

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Е-80 от 22.12.2015г.

17.

АУ002050 от 21.10.2015г.

 

АУЗД

ИСА АДЕМ АШИК

гр. Пазарджик, общ.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №081, ет.03, ап.007

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-И-160 от 22.12.2015г.

18.

ПДП002112 от

21.10.2015г.

 

ПОКАНА

ИСА АДЕМ АШИК

гр. Пазарджик, общ.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №081, ет.03, ап.007

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-И-160 от 22.12.2015г.

19.

АУ002051 от 21.10.015г.

 

АУЗД

ФАТИМЕ ЯШАР АШИК

гр. Пазарджик, общ.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №081, ет.03, ап.007

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Ф-24 от 22.12.2015г.

20.

ПДП002115 от

21.10.2015г.

 

ПОКАНА

ФАТИМЕ ЯШАР АШИК

гр. Пазарджик, общ.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №081, ет.03, ап.007

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Ф-24 от 22.12.2015г.

21.

АУ002057 от 22.10.2015г.

АУЗД

НЕЛИ АТАНАСОВА АРГИРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Гарибалди ” №072

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Н-133  от 22.12.2015г .

22.

ПДП002123 от

22.10.2015г.

 

ПОКАНА

НЕЛИ АТАНАСОВА АРГИРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Гарибалди ” №072

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Н-133 от 22.12.2015г .

23.

АУ002058 от 22.10.2015г.

 

АУЗД

НЕВЕНА ЯНКОВА ПОПОВА

Гр.Пазарджик, Общ.Пазарджик ул.”Огоста” №.149

******

ДПС

Изх № 13-Н-134от   22.12.2015г.

24.

ПДП002144 от

23.10.2015г.

 

ПОКАНА

НЕВЕНА ЯНКОВА ПОПОВА

Гр.Пазарджик, Общ.Пазарджик ул.”Огоста” №.149

*****

ДПС

Изх № 13-Н-134 от 22.12.2015г.

25.

АУ002060 от

22.10.2015г.

 

АУЗД

ИВАН АТАНАСОВ ДАНГОВ

Гр.Пазарджик, Общ. Пазарджик, ул.”Антим I” № 010, ет.09, ап.045

*****

ДПС

Изх № 13-И-161от   22.12.2015г.

26.

ПДП002125 от

22.10.2015г.

 

ПОКАНА

ИВАН АТАНАСОВ ДАНГОВ

Гр.Пазарджик, Общ. Пазарджик, ул.”Антим I” № 010, ет.09, ап.045

*****

ДПС

Изх № 13-И-161 от 22.12.2015г .

27.

АУ002063 от

22.10.2015г.

АУЗД

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ

ДЕЯНОВ

с.Сбор, Общ.Пазарджик,

ул.”Четвърта ” №007

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Н-135   от 22.12.2015г.

28.

ПДП002145 от 23.10.2015г.

ПОКАНА

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ

ДЕЯНОВ

с.Сбор, Общ.Пазарджик,

ул.”Четвърта ” №007

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Н-135 от   22.12.2015г.

 

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 22.12.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 04.01.2016г.