PostHeaderIconСписък 235

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

Публикувано във вторник – 29.12.2015г.          

валидно до 12.01.2016г., 17:00 часа            

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и / или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ002137 от 02.11.2015г.

 

АУЗД

ВАСКО ГЕОРГИЕВ ИКОНОМОВ

гр. Пазарджик, ул.”Дим. Казаков-Нерон ” № 008, ет.01, ап.001

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-205             от 29.12.2015г.

2.

ПДП002210 от

02.11.2015г.

 

ПОКАНА

ВАСКО ГЕОРГИЕВ ИКОНОМОВ

гр. Пазарджик, ул.”Дим. Казаков-Нерон” № 008, ет.01, ап.001

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-В-205             от 29.12.2015г.

3.

АУ002142 от 02.11.2015г.

АУЗД

АНЕТА НИКОЛОВА ИВАНОВА

гр. Пазарджик, Общ. Пазарджик,           ул.”Г. Раковски” № 005, ет.01, ап.006

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-253             от 29.12.2015г.

4.

ПДП002216 от

02.11.2015г.

 

ПОКАНА

АНЕТА НИКОЛОВА ИВАНОВА

гр. Пазарджик, Общ. Пазарджик,           ул.”Г. Раковски” № 005, ет.01, ап.006

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-253             от 29.12.2015г.

5.

АУ002143 от 02.11.2015г.

 

АУЗД

Марийка Стефанова Василева

гр. Пазарджик, Общ. Пазарджик, ул.”Луда Яна” № 068

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-М-177             от 29.12.2015г.

6.

ПДП002218 от

02.11.2015г.

 

ПОКАНА

Марийка Стефанова Василева

гр. Пазарджик, Общ. Пазарджик, ул.”Луда Яна” № 068

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-М-177             от 29.12.2015г.

7.

АУ002144 от 02.11.2015г.

 

АУЗД

НАДКА ЩЕРЕВА ЯНКОВА

гр. Пазарджик, Общ. Пазарджик, ул.”Огоста” № 427

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Н-141             от 29.12.2015г.

8.

ПДП002217 от

02.11.2015г.

 

ПОКАНА

НАДКА ЩЕРЕВА ЯНКОВА

гр. Пазарджик, Общ. Пазарджик, ул.”Огост ” № 427

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Н-141          от 29.12.2015г.

9.

АУ002146 от 02.11.2015г.

 

АУЗД

ВАСИЛ ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ

гр. Пазарджик, ул.”Ген. Гурко” №001, вх.Б, ет.06, ап.020

******

ДПС/ДНИ/ ТБО

Изх № 13-В-206             от 29.12.2015г.

10.

ПДП002233 от

05.11.2015г.

 

ПОКАНА

ВАСИЛ ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ

гр. Пазарджик, ул.”Ген. Гурко” №001, вх.Б, ет.06, ап.020

******

ДПС/ДНИ/ ТБО

Изх № 13-В-206             от 29.12.2015г.

11.

АУ002150 от 03.11.2015г.

 

АУЗД

МИРОСЛАВ ХРИСТОВ АПОСТОЛОВ

гр. Пазарджик, ул.”Райко Алексиев” № 041, ет.08, ап.031        

******

ДПС/ДНИ/ ТБО

Изх № 13-М-178             от 29.12.2015г.

12.

ПДП002222 от 03.11.2015г.

 

ПОКАНА

МИРОСЛАВ ХРИСТОВ АПОСТОЛОВ

гр. Пазарджик, ул.”Райко Алексиев” № 041, ет.08, ап.031        

******

ДПС/ДНИ/ ТБО

Изх № 13-М-178             от 29.12.2015г.

13.

АУ002152 от 03.11.2015г.

 

АУЗД

ХРИСТОС ГЕОРГИОС СТАМАТУДИС

гр. Пазарджик, ул. ”Гладстон” № 002        

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Х-33             от 29.12.2015г.

14.

ПДП002235 от

05.11.2015г.

 

ПОКАНА

ХРИСТОС ГЕОРГИОС СТАМАТУДИС

гр. Пазарджик, ул. ”Гладстон” № 002        

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Х-33             от 29.12.2015г.

15.

АУ002159 от 04.11.2015г.

 

АУЗД

КИРИЛ ПЕТРОВ РОПЛЕВ

гр. Пазарджик, общ.Пазарджик, ул.”Дунав” №013, вх.Б, ет.03, ап.034

******

ДПС/ДНИ/ ТБО

Изх № 13-К-132             от 29.12.2015г.

16.

ПДП002229 от

04.11.2015г.

 

ПОКАНА

КИРИЛ ПЕТРОВ РОПЛЕВ

гр. Пазарджик, общ.Пазарджик, ул.”Дунав” №013, вх.Б, ет.03, ап.034

******

ДПС/ДНИ/ ТБО

Изх № 13-К-132             от 29.12.2015г.

17.

АУ002174 от 09.11.2015г.

 

АУЗД

ФАТМА ЯШАРОВА АЛИЕВА

гр. Пазарджик, общ.Пазарджик, ул.”Огоста” №377

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Ф-25             от 29.12.2015г.

18.

ПДП002246 от

09.11.2015г.

 

ПОКАНА

ФАТМА ЯШАРОВА АЛИЕВА

гр. Пазарджик, общ.Пазарджик, ул.”Огоста” №377

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Ф-25             от 29.12.2015г.

19.

АУ002183 от 10.11.2015.

 

АУЗД

СПАС ИВАНОВ ПАШОВ

гр. Пазарджик, общ.Пазарджик, ул.”Панайот Волов” №30, ет.5, ап.15

******

ДПС/ДНИ/ ТБО

Изх № 13-С-261             от 29.12.2015г.

20.

ПДП002262 от

10.11.2015г.

 

ПОКАНА

СПАС ИВАНОВ ПАШОВ

гр. Пазарджик, общ.Пазарджик, ул.”Панайот Волов” №30, ет.5, ап.15

******

ДПС/ДНИ/ ТБО

Изх № 13-С-261             от 29.12.2015г.

21.

АУ002186 от 10.11.2015г.

АУЗД

МАРИАНА СТОЯНОВА КАЛЕЕВА

с. Овчеполци, общ.Пазарджик, ул.”Девета” №024

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-М-179             от 29.12.2015г.

22.

ПДП002261 от

10.11.2015г.

 

ПОКАНА

МАРИАНА СТОЯНОВА КАЛЕЕВА

с. Овчеполци, общ.Пазарджик, ул.”Девета” №024

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-М-179             от 29.12.2015г.

23.

АУ002190 от 11.11.2015г.

 

АУЗД

КУЛА КОЧЕВА АТАНАСОВА

с. Черногорово, общ.Пазарджик, ул.”Тридесет и осма” №013

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-К-133             от 29.12.2015г.

24.

ПДП002265 от

11.11.2015г.

 

ПОКАНА

КУЛА КОЧЕВА АТАНАСОВА

с. Черногорово, общ.Пазарджик, ул.”Тридесет и осма” №013

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-К-133             от 29.12.2015г.

25.

АУ002193от

13.11.2015г.

 

АУЗД

Снежанка Андонова Апостолова

с. Овчеполци, общ.Пазарджик, ул.”Четвърта” №011

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-262             от 29.12.2015г.

26.

ПДП002318 от

22.10.2015г.

 

ПОКАНА

Снежанка Андонова Апостолова

с. Овчеполци, общ.Пазарджик, ул.”Четвърта” №011

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-262             от 29.12.2015г.

27.

АУ002195 от

16.11.2015г.

АУЗД

ГИНКА ВЕЛЧЕВА КОНСУЛОВА

гр. Пазарджик, общ.Пазарджик, ул.”Хеброс” №007, ет.04, ап.013

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Г-161             от 29.12.2015г.

28.

ПДП002457 от 17.11.2015г.

ПОКАНА

ГИНКА ВЕЛЧЕВА КОНСУЛОВА

гр. Пазарджик, общ.Пазарджик, ул.”Хеброс” №007, ет.04, ап.013

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Г-161             от 29.12.2015г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 29.12.2015г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 12.01.2016г.