PostHeaderIconСписък 238

There are no translations available.

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

Публикувано във четвъртък – 07.01.2016г.          

валидно до 21.01.2016г., 17:00 часа

                                                     

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и / или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

ПДП002340 от

13.11.2015г.

ПОКАНА

ИВАНКА ПЕТРОВА МИЛУШЕВА

с. Ивайло, общ.Пазарджик, ул.”Тридесет и първа” №012

******

ПАТЕНТ

Изх № 13-И-2 от 07.01.2016г.

2.

ПДП002345 от

13.11.2015г.

ПОКАНА

Димитрийка Василева Димитрова

гр. Пазарджик, ул.”Панайот Волов” № 036, ет.06, ап.023

******

ПАТЕНТ

Изх № 13-Д-4         от 07.01.2016г.

3.

ПДП002349 от

13.11.2015г.

ПОКАНА

ИВАН АНГЕЛОВ ВЕЛИЧКОВ

с. Црънча, общ.Пазарджик, ул.”Тридесет и втора” №003

******

ПАТЕНТ

Изх № 13-И-3 от 07.01.2016г.

4.

ПДП002350 от

13.11.2015г.

ПОКАНА

ПЕТЯ КОСТАДИНОВА ВАЦЕВА

гр. Пазарджик, ул.”Георги Сава Раковски” № 003, ет.03, ап.013

******

ПАТЕНТ

Изх № 13-П-3  от 07.01.2016г.

5.

ПДП002351 от

13.11.2015г.

ПОКАНА

СОНЯ НИКОЛОВА КУКОВА

гр. Пазарджик, ул.”Панайот Волов” № 032, ет.03, ап.006

******

ПАТЕНТ

Изх № 13-С-4 от 07.01.2016г.

6.

ПДП002354 от

13.11.2015г.

ПОКАНА

БОРИС СПАСОВ САНДОВ

гр. Пазарджик, ул.”Пловдивска”  № 047, ет.01, ап.002

******

ПАТЕНТ

Изх № 13-Б-1 от 07.01.2016г.

7.

ПДП002356 от

13.11.2015г.

ПОКАНА

НАЙДЕН ГЕОРГИЕВ ТАШЕВ

гр. Пазарджик, ул.”Ник. Фурнаджиев” № 005, вх.Б, ет.04, ап.012

******

ПАТЕНТ

Изх № 13-Н-2 от 07.01.2016г.

8.

ПДП002360 от

13.11.2015г.

ПОКАНА

АЛБЕНА АНГЕЛОВА СТОЯНОВА

гр. Пазарджик, общ.Пазарджик, ул.”Бузлуджа” № 033

******

ПАТЕНТ

Изх № 13-А-6 от 07.01.2016г.

9.

ПДП002361 от

13.11.2015г.

ПОКАНА

ВЕРКА СТОЯНОВА ПОПОВА

гр. Пазарджик, ул.”Велико Търново” № 008, ет.03, ап.001

******

ПАТЕНТ

Изх № 13-В-3 от 07.01.2016г.

10.

ПДП002367 от

16.11.2015г.

ПОКАНА

ГЮЛЕР МЕХМЕД МЕХМЕД

гр. Пазарджик, общ.Пазарджик, ул.”Места” № 037

******

ПАТЕНТ

Изх № 13-Г-2 от 07.01.2016г.

11.

ПДП002368 от

16.11.2015г.

ПОКАНА

АНТОНИЯ ЙОРДАНОВА ТОШЕВА

гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, ул.”Г. Бенковски” №121, ет.08, ап.022

******

ПАТЕНТ

Изх № 13-А-7 от 07.01.2016г.

12.

ПДП002371 от

16.11.2015г.

ПОКАНА

ЙОРДАНКА ЦВЕТКОВА КЛИШЕВА

с. Черногорово, общ.Пазарджик,

ул.”Четиридесет и шеста” № 001

******

ПАТЕНТ

Изх № 13-Й-1 от 07.01.2016г.

13.

ПДП002380 от

16.11.2015г.

ПОКАНА

ИВАН ГЕОРГИЕВ ЧОМПАЛОВ

гр. Пазарджик, ул.”Червен Стоян” № 012, ет.04, ап.004

******

ПАТЕНТ

Изх № 13-И-4 от 07.01.2016г.

14.

ПДП002381 от

16.11.2015г.

ПОКАНА

Мариана Димитрова Златинова

гр. Пазарджик, ул.”Кн. Мария Луиза” №085, ет.02, ап.007

******

ПАТЕНТ

Изх № 13-М-3 от 07.01.2016г.

15.

ПДП002382 от

16.11.2015г.

ПОКАНА

ИТКО МИХАЙЛОВ ФЕРДОВ

гр. Пазарджик, ул.”Пловдивска”  № 041, ет.02, ап.005

******

ПАТЕНТ

Изх № 13-И-5 от 07.01.2016г.

16.

ПДП002387 от

16.11.2015г.

ПОКАНА

ЙОСИФ АСЕНОВ АСЕНОВ

гр. Пазарджик, общ.Пазарджик, ул.”Пловдивска” № 056, ет.01, ап.001

******

ПАТЕНТ

Изх № 13-Й-2 от 07.01.2016г.

17.

ПДП002388 от

16.11.2015г.

ПОКАНА

ГЕООРГИ ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ

гр. Пазарджик, общ.Пазарджик, ул.”Пловдивска” № 064, ет.04, ап.010

******

ПАТЕНТ

Изх № 13-Г-3 от 07.01.2016г.

18.

ПДП002392 от

16.11.2015г.

ПОКАНА

Йорданка Георгиева Баташка

гр. Пазарджик, ул.”Кн. Ал. Батенберг” № 083, ет.02, ап.004        

******

ПАТЕНТ

Изх № 13-Й-3 от 07.01.2016г.

19.

ПДП002395 от

16.11.2015г.

ПОКАНА

ИВАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ

гр. Пазарджик, общ.Пазарджик, ул. ”Тодор Каблешков” № 077          

******

ПАТЕНТ

Изх № 13-И-6 от 07.01.2016г.

20.

ПДП002399 от

16.11.2015г.

ПОКАНА

Владимир Йорданов Димитров

гр. Пазарджик, общ.Пазарджик, ул. ”Есперанто” №005, ет.02, ап.010        

******

ПАТЕНТ

Изх № 13-В-4 от 07.01.2016г.

21.

ПДП002402 от

16.11.2015г.

ПОКАНА

ПЕТЯ ЦВЕТАНОВА БАНДОВА

гр. Пазарджик, общ.Пазарджик, ул.”Акад. Ст. Аргиров” №041

******

ПАТЕНТ

Изх № 13-П-4 от 07.01.2016г.

22.

ПДП002403 от

16.11.2015г.

ПОКАНА

Иванка Бориславова Козарска

гр. Пазарджик, общ.Пазарджик, ул.”Здравец” №023

******

ПАТЕНТ

Изх № 13-И-7 от 07.01.2016г.

23.

ПДП002409 от

16.11.2015г.

ПОКАНА

МАРКО НИКОЛОВ МАРКОВ

гр. Пазарджик, общ.Пазарджик, ул.”Петър Бонев” №032

******

ПАТЕНТ

Изх № 13-М-4 от 07.01.2016г.

24.

ПДП002410 от

16.11.2015г.

ПОКАНА

САШКО ИВАНОВ СТАНОЕВ

с. Звъничево, общ.Пазарджик,

ул.”Тринадесета ” №049

******

ПАТЕНТ

Изх № 13-С-5 от 07.01.2016г.

25.

ПДП002413 от

16.11.2015г.

ПОКАНА

РОЗА ГЕОРГИЕВА ЛОЛОВА

гр. Пазарджик, общ.Пазарджик, ул.”Вит I” №026

******

ПАТЕНТ

Изх № 13-Р-4 от 07.01.2016г.

26.

ПДП002480 от

16.11.2015г.

ПОКАНА

ИСМЕТ НЕАЗИ МУСТАФА

гр. Пазарджик, общ.Пазарджик, ул.”Вит I” №003

******

ПАТЕНТ

Изх № 13-И-8 от 07.01.2016г.

 

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 07.01.2016г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 21.01.2016г.