PostHeaderIconСписък 239

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в петък, 08.01.2016г.          

валидно до 22.01.2016, 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

ПДП002419 от

16.11.2015г.

 

ПОКАНА

ВЕЛИЗАРИЯ ЛАЗАРОВА РАДЕВА

гр. Пазарджик, ул. ”Кочо Честименски” №030, ет.05, ап.009

******

ПАТЕНТ

Изх №13-В-5   от 08.01.2016г.

2.

ПДП002422 от

16.11.2015г.

 

ПОКАНА

МАРИЕЛА АСЕНОВА ЗДРАВКОВА

с. Сарая, ул. ”Осемнадесета” № 006

******

ПАТЕНТ

Изх №13-М-5   от 08.01.2016г.

3.

ПДП002424 от

16.11.2015г.

 

ПОКАНА

КИРИЛ ЛИЧОВ ЙОСИФОВ

гр.Пазарджик, ул.”Тополница” №022

******

ПАТЕНТ

Изх №13-К-4   от 08.01.2016г.

4.

ПДП002430 от

16.11.2015г.

 

ПОКАНА

НАДЯ ГЕОРГИЕВА ПЕНДЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Средна гора” №032, вх.А, ет.03, ап.009

******

ПАТЕНТ

Изх №13-Н-3   от 08.01.2016г.

5.

ПДП002432 от

16.11.2015г.

 

ПОКАНА

ИРИНА ИВАНОВА ТАШЕВА

гр. Пазарджик, ул. ”Преспа” №021, ет.01, ап.001

******

ПАТЕНТ

Изх №13-И-9   от 08.01.2016г.

6.

ПДП002440 от

16.11.2015г.

 

ПОКАНА

 

ПЕТЪР РАЙЧОВ РАШОВ

с. Мокрище, ул. ”Трета” № 019

******

ПАТЕНТ

Изх №13-П-5   от 08.01.2016г.

7.

ПДП002443 от

16.11.2015г.

 

ПОКАНА

СТОЙНА ЦВЕТАНОВА ШИНИКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Шар планина” №019

******

ПАТЕНТ

Изх №13-С-6   от 08.01.2016г.

8.

ПДП002445 от

16.11.2015г.

 

ПОКАНА

ЛАЗАРИНКА ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Свети Арахангел” №002

******

ПАТЕНТ

Изх №13-Л-1   от 08.01.2016г.

9.

ПДП002446 от

16.11.2015г.

 

ПОКАНА

МАРИЙКА СТАВРИЕВА ТРИФОНОВА

гр. Пазарджик, ул. ”Свобода” №011, ет.01, ап.003

******

ПАТЕНТ

Изх №13-М-7   от 08.01.2016г.

10.

ПДП002449 от

16.11.2015г.

 

ПОКАНА

МАРИЯ ВАСКОВА ХРИСТОВА

гр. Пазарджик, ул. ”Пловдивска” №072, ет.01, ап.025

******

ПАТЕНТ

Изх №13-М-8   от 08.01.2016г.

11.

АУ001564 от 20.07.2015г.

 

АУЗД

ПЕТРАНКА ВАСИЛЕВА СИРАКОВА

с. Мало Конаре, ул. ”Осемдесет и трета” № 049

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-П-6   от 08.01.2016г.

12.

ПДП001632 от

21.07.2015г.

 

ПОКАНА

ПЕТРАНКА ВАСИЛЕВА СИРАКОВА

с. Мало Конаре, ул. ”Осемдесет и трета” № 049

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-П-6   от 08.01.2016г.

13.

АУ002115 от 28.10.2015г.

 

АУЗД

СПАС СТОЯНОВ ГРОЗДАНОВ

гр. Пазарджик, ул. ”Пловдивска” №018, ет.03, ап.005

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-С-7   от 08.01.2016г.

14.

ПДП002208 от

02.11.2015г.

 

ПОКАНА

СПАС СТОЯНОВ ГРОЗДАНОВ

гр. Пазарджик, ул. ”Пловдивска” №018, ет.03, ап.005

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-С-7   от 08.01.2016г.

15.

АУ002136 от 02.11.2015г.

 

АУЗД

ИВАНКА ИВАНОВА ПЕТРОВА

гр. Пазарджик, ул. ”Стоян Василев” №002, ет.05, ап.020

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-И-10 от 08.01.2016г.

16.

ПДП002231 от

05.11.2015г.

 

ПОКАНА

ИВАНКА ИВАНОВА ПЕТРОВА

гр. Пазарджик, ул. ”Стоян Василев” №002, ет.05, ап.020

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-И-10 от 08.01.2016г.

17.

АУ002153 от 03.11.2015г.

 

АУЗД

ТАНЯ ДИМИТРОВА КУШЛЕВА

гр. Пазарджик, ул. ”Пловдивска” №082, ет.02, ап.006

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Т-1   от 08.01.2016г.

18.

ПДП002236 от

05.11.2015г.

 

ПОКАНА

ТАНЯ ДИМИТРОВА КУШЛЕВА

гр. Пазарджик, ул. ”Пловдивска” №082, ет.02, ап.006

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Т-1   от 08.01.2016г.

19.

АУ001787 от 27.08.2015г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ ДУЛЧЕВ

с. Главиница, ул. ”Тракия” № 006, вх.А, ет.01, ап.003

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Д-6   от 08.01.2016г.

20.

ПДП001849 от

27.08.2015г.

 

ПОКАНА

ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ ДУЛЧЕВ

с. Главиница, ул. ”Тракия” № 006, вх.А, ет.01, ап.003

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Д-6   от 08.01.2016г.

21.

13-Д-127 от 28.08.2015г.

 

ПИСМО

ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ ДУЛЧЕВ

с. Главиница, ул. ”Тракия” № 006, вх.А, ет.01, ап.003

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Д-6   от 08.01.2016г.

22.

АУ002281 от 07.12.2015г.

 

АУЗД

ЙОРДАН СТОЯНОВ СПАСОВ

гр. Пазарджик, ул. ”Георги Бенковски” №092, ет.08, ап.046

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-Й-4   от 08.01.2016г.

23.

ПДП002624 от

07.12.2015г.

 

ПОКАНА

ЙОРДАН СТОЯНОВ СПАСОВ

гр. Пазарджик, ул. ”Георги Бенковски” №092, ет.08, ап.046

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-Й-4   от 08.01.2016г.

 

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 08.01.2016г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 22.01.2016г.