PostHeaderIconСписък 241

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

 

публикувано в сряда, 24.02.2016г.          

валидно до 09.03.2016, 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ002263 от 01.12.2015г.

 

АУЗД

РУМЕН ЕМИЛОВ БУЮКЛИЕВ

гр.Пазарджик, бул.”Княгиня Мария Луиза” №067, ет.01, ап.001

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Р-9 от 24.02.2016г.

2.

ПДП002649 от

15.12.2015г.

 

ПОКАНА

РУМЕН ЕМИЛОВ БУЮКЛИЕВ

гр.Пазарджик, бул.”Княгиня Мария Луиза” №067, ет.01, ап.001

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Р-9 от 24.02.2016г.

3.

АУ002249 от 26.11.2015г.

 

АУЗД

АХАВНИ НУРАН САРКИСЯН

гр.Пазарджик, ул.”Ованес Соваджиян” №004, вх.А, ет.03, ап.003

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-А-17 от 24.02.2016г.

4.

ПДП002598 от

27.11.2015г.

 

ПОКАНА

АХАВНИ НУРАН САРКИСЯН

гр.Пазарджик, ул.”Ованес Соваджиян” №004, вх.А, ет.03, ап.003

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-А-17 от 24.02.2016г.

5.

АУ002225 от 20.11.2015г.

 

АУЗД

ГЕОРГИ КИРИЛОВ ПАНЧОВ

гр.Пазарджик, ул.”Петко Ю Тодоров” №004, ет.04, ап.015

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-Г-13 от 24.02.2016г.

6.

ПДП002589 от

27.11.2015г.

 

ПОКАНА

ГЕОРГИ КИРИЛОВ ПАНЧОВ

гр.Пазарджик, ул.”Петко Ю Тодоров” №004, ет.04, ап.015

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-Г-13 от 24.02.2016г.

7.

АУ002211 от 19.11.2015г.

 

АУЗД

МАВРИЕЛО ПЕТРОВ КОЛЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Градинарска” №009

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-М-21 от 24.02.2016г.

8.

ПДП002559 от

20.11.2015г.

 

ПОКАНА

МАВРИЕЛО ПЕТРОВ КОЛЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Градинарска” №009

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-М-21 от 24.02.2016г.

9.

АУ002206 от 18.11.2015г.

 

АУЗД

ЙОРДАН МИРЧЕВ ИВАНОВ

с.Огняново, ул.”Ал. Стамболийски” №023

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-Й-7 от 24.02.2016г.

10.

ПДП002550 от

19.11.2015г.

 

ПОКАНА

ЙОРДАН МИРЧЕВ ИВАНОВ

с.Огняново, ул.”Ал. Стамболийски” №023

******

ДНИ/ТБО/ ДПС

Изх №13-Й-7 от 24.02.2016г.

11.

АУ002271 от 02.12.2015г.

 

АУЗД

ЕЛЕНА НИКОЛОВА САВОВА

гр.Пазарджик, ул.”Ропотамо” №008

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Е-5 от 24.02.2016г.

12.

ПДП002611 от

04.12.2015г.

 

ПОКАНА

ЕЛЕНА НИКОЛОВА САВОВА

гр.Пазарджик, ул.”Ропотамо” №008

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Е-5 от 24.02.2016г.

13.

АУ002284 от 07.12.2015г.

 

АУЗД

НАДЕЖДА МАРИНОВА ВИТЕКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Каймак Чалан” №006

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Н-16 от 24.02.2016г.

14.

ПДП002623 от

07.12.2015г.

 

ПОКАНА

НАДЕЖДА МАРИНОВА ВИТЕКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Каймак Чалан” №006

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Н-16 от 24.02.2016г.

15.

АУ002285 от 07.12.2015г.

 

АУЗД

ГАЛЯ ЛАЗАРОВА ЧАВДАРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Константин Величков” №069

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Г-14 от 24.02.2016г.

16.

ПДП002631 от

08.12.2015г.

 

ПОКАНА

ГАЛЯ ЛАЗАРОВА ЧАВДАРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Константин Величков” №069

******

ДНИ/ТБО

Изх №13-Г-14 от 24.02.2016г.

17.

АУ001569 от 18.07.2013г.

 

АУЗД

ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ЛУКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Болнична” №029, ет.02, ап.004

******

ДПС

Изх №13-Г-15 от 24.02.2016г.

18.

ПДП001580 от

18.07.2013г.

 

ПОКАНА

ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ЛУКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Болнична” №029, ет.02, ап.004

******

ДПС

Изх №13-Г-15 от 24.02.2016г.

19.

АУ000781 от 17.06.2013г.

 

АУЗД

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ КОЗАРЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Петър Бонев” №120, ет.06, ап.023

******

ДПС

Изх №13-А-18 от 24.02.2016г.

20.

ПДП000770 от

17.06.2013г.

 

ПОКАНА

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ КОЗАРЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Петър Бонев” №120, ет.06, ап.023

******

ДПС

Изх №13-А-18 от 24.02.2016г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 24.02.2016г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 09.03.2016г.