PostHeaderIconСписък 245

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в четвъртък, 30.06.2016г.          

валидно до 14.07.2016, 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.


 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задълже
нието

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ000004 от 05.02.2016г.

 АУЗД

ЕМИЛ ДИМИТРОВ МАРИНОВ

с.Главиница, ул.”Единадесета” №5

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-Е-15 от

30.06.2016г.

2.

АУ000033 от 22.03.2016г.

 АУЗД

ДЕЯН ГЕОРГИЕВ МАНЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Иван Соколов” №45

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-Д-35 от

30.06.2016г.

3.

АУ000056 от 28.03.2016г.

 АУЗД

КОНСТАНТИН СТОЯНОВ КАЛОЯНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Витоша” №78

******

ДПС

Изх № 13-К-20 от

30.06.2016г.

4.

АУ000059 от 28.03.2016г.

 АУЗД

ИВАЙЛО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

с.Синитово, ул.”Пета” №42

******

ДПС

Изх № 13-И-48 от

30.06.2016г.

5.

АУ000062 от 28.03.2016г.

 АУЗД

„КОНСУЛТ-57”

гр.Пазарджик, ул.”Йордан Ненов“ №32, ап.10

******

ДПС

Изх № 13-38-82 от

30.06.2016г.

6.

АУ000064 от 28.03.2016г.

 АУЗД

ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ЛУКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Болнична“ №29, ет.2, ап.4

******

ДНИ / ТБО/ ДПС

Изх № 13-Г-31 от

30.06.2016г.

7.

АУ000065 от 30.03.2016г.

 АУЗД

АЛЕКСАНДЪР НЕДЯЛЧЕВ НАЙДЕНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Петър Бонев“ №96, ет.7, ап.21

******

ДНИ / ТБО/ДПС

Изх № 13-А-34 от

30.06.2016г.

8.

АУ000066 от 30.03.2016г.

 АУЗД

ТАНЯ ЙОРДАНОВА ВОДЕНИЧАРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Райко Даскалов“ №24, ет.3, ап.12

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-Т-11 от

30.06.2016г.

9.

АУ000069 от 04.04.2016г.

 АУЗД

ФОНДАЦИЯ ”НАУКА И БИЗНЕС 2009”

гр.Пазарджик, ул.”Георги Пенев“ №26, ап.26

******

ДПС

Изх № 13-38-83 от

30.06.2016г.

10.

АУ000070 от 06.04.2016г.

 АУЗД

ТИХОМИР ЙОРДАНОВ БАРАКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска“ №35

******

ДПС

Изх № 13-Т-12 от

30.06.2016г.

11.

АУ000072 от 07.04.2016г.

 АУЗД

СТАНИСЛАВА ПЕТРОВА ГЪРКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Стефан Караджа“ №13, вх.А, ет.4, ап.11

******

ДПС

Изх № 13-С-54 от

30.06.2016г.

12.

АУ000073 от 07.04.2016г.

АУЗД

ИВАН ДОНЧЕВ ЛЕСЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска“ №62, ет.9, ап.43

******

ДПС

Изх № 13-И-49 от

30.06.2016г.

13.

АУ000082 от 08.04.2016г.

 АУЗД

СТОИЛ РАНГЕЛОВ ПЕТРОВ

с.Хаджиево, ул.”Десета “ №11

******

ДПС

Изх № 13-С-55 от

30.06.2016г.

14.

АУ000088 от 11.04.2016г.

 АУЗД

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Огоста “ №66

******

ДПС

Изх № 13-К-21 от

30.06.2016г.

15.

АУ000089 от 11.04.2016г.

 АУЗД

ЙОРДАН НИКОЛОВ БЕЛИЧКИ

гр.Пазарджик, ул.”Завоя на черна”№1, вх.В, ет.3, ап.5

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-Й-12 от

30.06.2016г.

16.

13-Й-8 от 13.04.2016г.

 ПИСМО

ЙОРДАН НИКОЛОВ БЕЛИЧКИ

гр.Пазарджик, ул.”Завоя на черна”№1, вх.В, ет.3, ап.5

******

 

Изх № 13-Т-11 от

30.06.2016г.

17.

АУ000090 от 11.04.2016г.

    АУЗД

ИВАН НИКОЛОВ СЕРБЕЗОВ

гр.Пазарджик, ул.”Криволак” №7, ет.7, ап.44

******

ДПС

Изх № 13-И-50 от

30.06.2016г.

18.

АУ000092 от 11.04.2016г.

    АУЗД

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ПЕТРАКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Стефан Караджа” №15, вх.А, ет.2, ап.6

******

ДНИ / ТБО/ДПС

Изх № 13-К-22 от

30.06.2016г.

19.

АУ000095 от 12.04.2016г.

    АУЗД

НИКОЛЕТА НЕДЯЛКОВА ЧЕРКЕЗОВА

гр.Пазарджик, ул.”Кочо Честименски” №41, вх.А, ет.3, ап.9

******

ДНИ / ТБО/ДПС

Изх № 13-Н-34 от

30.06.2016г.

20.

АУ000097 от 12.04.2016г.

    АУЗД

МЕТИН БЕЙСИМ ЮМЕР

гр.Пазарджик, ул.”Христо Смирненски” №1 Г, ет.3, ап.7

******

ДПС

Изх № 13-М-47 от

30.06.2016г.

21.

АУ000098 от 12.04.2016г.

   АУЗД

СТОЯН ВЛАДИМИРОВ ГЕОРГИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Георги С Раковски”№7, ет.10, ап.60

******

ДНИ / ТБО/ДПС

Изх № 13-С-56 от

30.06.2016г.

22.

АУ000100 от 15.04.2016г.

 АУЗД

КИРИЛ ВАСКОВ ДИМИТРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Райко Алексиев” №3, ет.5, ап.29

******

ДПС

Изх № 13-К-23 от

30.06.2016г.

23.

АУ000104 от 15.04.2016г.

 АУЗД

ЕЛЕОНОРА СТОЯНОВА ПЕНЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Градинарска” №13, ет.1, ап.1

******

ДНИ / ТБО

Изх № 13-Е-16 от

30.06.2016г.

24.

АУ000107 от 20.04.2016г.

 АУЗД

СВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ГИНЕВ

с.Братаница, ул.”Двадесет и девета” №6

******

ДПС

Изх № 13-С-57 от

30.06.2016г.

25.

АУ000116 от

28.04.2016г.

 АУЗД

ЗАПРИНКА АСЕНОВА МАРЧЕВА

с.Главиница, ул.”Шеста” №20

*****

ДПС

Изх № 13-З-6 от

30.06.2016г.

26.

13-Н-22 от

12.04.2016г.

 СЪОБЩЕНИЕ

НАДЕЖДА КУЗМАНОВА АНДРЕЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Гео Милев” №3, ет.3, ап5

*****

 

Изх № 13-Н-35 от

30.06.2016г.

 

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 30.06.2016г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 14.07.2016г.