Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в четвъртък, 06.10.2016г.          

валидно до 20.10.2016, 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задълже
нието

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1.

АУ000414 от 01.06.2016г.

 

АУЗД

ДАНИЕЛ ЯНЕВ ПАНАЙОТОВ

гр.Пазарджик, ул.”Васил Априлов” №2, ет.1, ап.2

******

ДНИ / ТБО/ДПС

Изх № 13-Д-65 от

06.10.2016г.

2.

АУ000418 от 01.06.2016г.

 

АУЗД

ОГНЯН ПЛАМЕНОВ АНГЕЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Цар. Освободител” №49

******

ДНИ / ТБО/ДПС

Изх № 13-О-3 от

06.10.2016г.

3.

АУ000425 от 01.06.2016г.

 

АУЗД

СТОИМЕН ДИМИТРОВ КАЛАГЛАРСКИ

гр.Пазарджик, ул.”Цар Иван Асен ІІ” №2, ет.2

******

ДПС

Изх № 13-С-85 от

06.10.2016г.

4.

АУ000426 от 02.06.2016г.

 

АУЗД

„АУТО ГАРАНТ 1” ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Ал. Стамболийски” №101

******

ДПС

Изх № 13-38-112 от

06.10.2016г.

5.

АУ000430 от 02.06.2016г.

 

АУЗД

РАЧКО МИХАЙЛОВ ТОДОРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска “ №101, ет.2, ап.7

******

ДПС

Изх № 13-Р-18 от

06.10.2016г.

6.

АУ000452 от 03.06.2016г.

 

АУЗД

СТЕФАН СТОЯНОВ БЛАГОВ

гр.Пазарджик, ул.”Средна гора“ №25

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-С-86 от

06.10.2016г.

7.

АУ000457 от 06.06.2016г.

 

АУЗД

АТАНАС ГЕОРГИЕВ ДОБРЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Козлодуй“ №2 А

******

ДНИ / ТБО/ДПС

Изх № 13-А-60 от

06.10.2016г.

8.

АУ000459 от 06.06.2016г.

 

АУЗД

ЗЛАТКА МЛАДЕНОВА КУЦЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Петър Бонев“ №94, ет.8, ап.46

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-З-17 от

06.10.2016г.

9.

АУ000461 от 06.06.2016г.

 

АУЗД

МИТКО СПАСОВ АНГЕЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”ВИТ ІІ“ №13, вх.А, ет.7, ап.19

******

ДНИ / ТБО/ДПС

Изх № 13-М-62 от

06.06.2016г.

10.

АУ000465 от 06.06.2016г.

 

АУЗД

„ЗАЛОЖНА КЪЩА – КАМЕО” ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Марин Дринов“ №11

******

ДПС

Изх № 13-38-113 от

06.10.2016г.

11.

АУ000480 от 06.06.2016г.

 

АУЗД

ПЛАМЕН ИЛИЕВ ТАЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Иван Соколов “ №18

******

ДПС

Изх № 13-П-54 от

06.10.2016г.

12.

АУ000483 от 07.06.2016г.

 

АУЗД

ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА ПОПОВА

гр.Пазарджик, ул.”Болнична “ №40, ет.6, ап.42

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Е-27 от

06.10.2016г.

13.

АУ000485 от 07.06.2016г.

 

АУЗД

ГЕРГАНА МАКСИМОВА КЕЧЕВА - КРАЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Ангелов “ №63, ет.6, ап.16

******

ДПС

Изх № 13-Г-52 от

06.10.2016г.

14.

АУ000489 от 07.06.2016г.

 

АУЗД

МАЯ КОНСТАНТИНОВА ЛЮТАКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Антим І “ №10, ет.12, ап.60

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-М-63 от

06.10.2016г.

15.

АУ000490 от 07.06.2016г.

 

АУЗД

„АУТО – ДЖИ ПИ” ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Цар Освободител”№49

******

ДНИ / ТБО/ДПС

Изх № 13-38-114 от

06.10.2016г.

16.

АУ000492 от 07.06.2016г.

 

АУЗД

НИКОЛАЙ СЛАВЕЙКОВ ЛЮТАКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Антим І”№10, ет.12, ап.60

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Н-52 от

06.10.2016г.

17.

АУ000494 от 07.06.2016г.

 

АУЗД

БОРИС КОСТАДИНОВ ЦВЕТАНСКИ

гр.Пазарджик, ул.”Константин Величков” №3, ет.2, ап.2

******

ДНИ / ТБО/ДПС

Изх № 13-Б-17 от

06.10.2016г.

18.

АУ000499 от 07.06.2016г.

 

АУЗД

СТЕФАН ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Ангелов” №95, ет.1, ап.2

******

ДНИ / ТБО/ДПС

Изх № 13-С-87 от

06.10.2016г.

19.

АУ000507 от 07.06.2016г.

 

АУЗД

ДИМИТЪР ИВАНОВ ЗЛАТКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Хан Крум” №15, ет.2, ап.44

******

ДПС

Изх № 13-Д-66 от

06.10.2016г.

20.

АУ000510 от 08.06.2016г.

 

АУЗД

ПЕТЪР КОСТАДИНОВ СИМЕОНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №55, ет.5, ап.10

******

ДПС

Изх № 13-П-55 от

06.10.2016г.

21.

АУ000524 от 08.06.2016г.

 

АУЗД

НИКОЛАЙ НАЙДЕНОВ ТАНКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Кочо Честименски ” №2, ап.6

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-Н-53 от

06.10.2016г.

22.

АУ000529 от 08.06.2016г.

 

АУЗД

ПЕТКО ПЕТРОВ ХАДЖИЙСКИ

гр.Пазарджик, ул.”Братя Евлоги и Христо Георгиеви” №3, ет.2, ап.4

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-П-56 от

06.10.2016г.

23.

АУ000536 от 09.06.2016г.

 

АУЗД

АНКА ИГНАТОВА КИРИЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №26, ет.2, ап.6

******

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-61 от

06.10.2016г.

24.

АУ000537 от 09.06.2016г.

 

АУЗД

СТИЛИЯН ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Дунав” №6, ет.1, ап.4

******

ДПС

Изх № 13-С-88 от

06.10.2016г.

25.

АУ000539 от 09.06.2016г.

 

АУЗД

ХРИСТИНА НИКОЛАЕВА ПИРОНКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Гаврил Кръстевич” №15, ет.1, ап.1

*****

ДПС

Изх № 13-Х-10 от

06.10.2016г.

26.

АУ000540 от 09.06.2016г.

 

АУЗД

МАЯ ГЕОРГИЕВА КУЗЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №4, ет.4, ап10

*****

ДПС

Изх № 13-М-64 от

06.10.2016г.


27.

АУ000545 от 09.06.2016г.

 

АУЗД

ВАСКО ТРАЙКОВ ДАМЕВСКИ

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №6, ет.2, ап.26

*****

ДПС

Изх № 13-В-48 от

06.10.2016г.


28.

АУ000549 от 10.06.2016г.

 

АУЗД

АНКА ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Янтра” №21, ет.2, ап.13

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-А-62 от

06.10.2016г.

29.

АУ000550 от 10.06.2016г.

 

АУЗД

МИХАИЛ АСЕНОВ МИХАЙЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Янтра” №21, ет.2, ап.13

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 13-М-65 от

06.10.2016г.

30.

АУ000553 от 10.06.2016г.

 

АУЗД

„УНИВЕРСУМ” ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Цар Самуил” №10, ет.1, ап.102

*****

ДПС

Изх № 13-38-111 от

06.10.2016г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 06.10.2016г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 20.10.2016г.