PostHeaderIconСписък 262

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

публикувано в четвъртък, 30.03.2017г.          

валидно до 13.04.2017, 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

 

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задълже
нието

№ и дата на Съобщение почл.32 от ДОПК

1

АУ001588 от 12.10.2016г.

 

АУЗД

СТОЯН СЛАВЕЙКОВ АТАНАСОВ

гр.Пазарджик, ул.”Марица” №16, ет.3, ап.41

******

ДНИ/ТБО

Изх № 000039 от

30.03.2017г.

2

АУ001596 от 13.10.2016г.

 

АУЗД

НИКОЛАЙ ДАНЧЕВ СТОИЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Кн.М.Луиза” №29

******

ДНИ / ТБО/ДПС

Изх № 000040 от

30.03.2017г.

3

АУ001602 от 14.10.2016г.

 

АУЗД

ИЛКО ЛЮБЕНОВ ВАСИЛЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Велико Търново” №30, ет.2

******

ДНИ / ТБО/ДПС

Изх № 000042 от

30.03.2017г.

4

АУ001604 от 17.10.2016г.

 

АУЗД

СВЕТЛА АСЕНОВА МИТЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №91, ет.2, ап.4

******

ДНИ / ТБО/ДПС

Изх № 000043 от

30.03.2017г.

5

АУ001606 от 17.10.2016г.

 

АУЗД

СПАСКА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Ованес Соваджиян” №33А, ет.2

******

ДНИ/ТБО

Изх № 000044 от

30.03.2017г.

6

АУ001617 от 14.11.2016г.

 

АУЗД

СТЕФКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №30, ет.5, ап.35

******

     ДПС

Изх № 000045 от

30.03.2017г.

7

АУ001633 от 14.11.2016г.

 

АУЗД

ФИЛИП АСЕНОВ МИХАЙЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Бузлуджа” №35, ет.2, ап.4

******

ДНИ / ТБО/ДПС

Изх № 000046 от

30.03.2017г.

8

АУ001634 от 14.11.2016г.

 

АУЗД

СТОЯНКА МЕТОДИЕВА МИХАЙЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Огоста” №315

******

ДПС

Изх № 000047 от

30.03.2017г.

9

АУ001637 от 15.11.2016г.

 

АУЗД

ИВАН ТЕМЕЛКОВ ПИПОНКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Дойран” №24, ет.4, ап.11

******

ДНИ / ТБО/ДПС

Изх № 000048 от

30.03.2017г.

10

АУ001639 от 15.11.2016г.

 

АУЗД

ЯНКО ЯНКОВ ДИМИТРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Марица” №227

******

ДПС

Изх № 00049 от

30.03.2017г.

11

АУ001640 от 15.11.2016г.

 

АУЗД

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ АСЕНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Бузлуджа” №26

******

ДПС

Изх № 000050 от

30.03.2017г.

12

АУ001641 от 15.11.2016г.

 

АУЗД

ВАЛЕРИЙ ТОДОРОВ ДАВИДОВ

гр.Пазарджик, ул.”Георги Брегов” №9, ет.6, ап.12

******

ДНИ / ТБО/ДПС

Изх № 000051 от

30.03.2017г.

13

АУ001642 от 15.11.2016г.

 

АУЗД

НАСКО СЕРГЕЕВ ХАДЖИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Вит ІІ” №13, вх.Б, ет.3, ап.33

******

ДПС

Изх № 000052 от

30.03.2017г.

14

АУ001647 от 15.11.2016г.

 

АУЗД

ДИАНА ЕЛИНОВА ЙОСИФОВА

гр.Пазарджик, ул.”Марица” №283

******

ДПС

Изх № 000053 от

30.03.2017г.

15

АУ001663 от 16.11.2016г.

 

АУЗД

СТАНИМИР АСЕНОВ ЙОРДАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Вит ІІ” №12, вх.Б, ет.3, ап.32

******

ДНИ/

ТБО/ДПС

Изх № 000054 от

30.03.2017г.

16

АУ001664 от 16.11.2016г.

 

АУЗД

ИГНАТ ЕВГЕНИЕВ АНГЕЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Дрян” №29

******

ДПС

Изх № 000055 от

30.03.2017г.

17

АУ001612 от 24.10.2016г.

 

   АУЗД

„НИКАН ЛАЙН ГРУП” ООД

гр.Пирдоп, ул.”Сергей Румянцев” №1

******

ДНИ/

ТБО/ДПС

Изх № 000056 от

30.03.2017г.

18

АУ001099 от 11.08.2016г.

 

   АУЗД

„ЛАМАНД” ЕООД

гр.София, р-н Възраждане, бул.”Мария Луиза” №45, ет.1

******

     ДНИ/ТБО

Изх № 000057 от

30.03.2017г.

19

АУ002952 от 21.11.2014г.

 

   АУЗД

Н.А.Я.Б.ПРОПЕРТИС” ООД

гр.София, ул.”Екзарх Йосиф” №61

******

ДНИ/ТБО

Изх № 000058 от

30.03.2017г.

20

ПДП003132 от 21.11.2014г.

 

ПОКАНА

Н.А.Я.Б.ПРОПЕРТИС” ООД

гр.София, ул.”Екзарх Йосиф” №61

******

ДНИ/ТБО

Изх № 000058 от

28.03.2017г.

21

АУ001650 от 15.11.2016г.

   АУЗД

Н.А.Я.Б.ПРОПЕРТИС” ООД

гр.София, ул.”Екзарх Йосиф” №61

******

ДНИ/ТБО

Изх № 000059 от

30.03.2017г.

22

АУ001623 от 14.11.2016г.

 

АУЗД

„СОФИЯ КОНЕКТ” ООД

гр.София, р-н Триадица, ул.”Кн.Борис І” №85

******

ДНИ/ТБО

Изх № 000061 от

30.03.2017г.

23

АУ00716 от 08.05.2014г.

 

АУЗД

„СОФИЯ КОНЕКТ” ООД

гр.София, р-н Триадица, ул.”Кн.Борис І” №85

******

ДНИ/ТБО

Изх № 000060 от

30.03.2017г.

24

ПДП000791 от 18.05.2014г.

 

АУЗД

„СОФИЯ КОНЕКТ” ООД

гр.София, р-н Триадица, ул.”Кн.Борис І” №85

******

ДНИ/ТБО

Изх № 000060 от

30.03.2017г.

25

АУ001618 от

14.11.2016г.

 

АУЗД

„ГРИЙН КО.БЪЛГАРИЯ” ООД

гр.София, р-н”Младост”, ул.”Самоковско шосе” №62

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 000063 от

30.03.2017г.

26

АУ001338 от

30.06.2015г.

АУЗД

„ГРИЙН КО.БЪЛГАРИЯ” ООД

гр.София, р-н”Младост”, ул.”Самоковско шосе” №62

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 000062 от

30.03.2017г.

27

ПДП001381 от

30.06.2015г.

 

ПОКАНА

„ГРИЙН КО.БЪЛГАРИЯ” ООД

гр.София, р-н”Младост”, ул.”Самоковско шосе” №62

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 000062 от

30.03.2017г.

28

АУ001598от 13.10.2016г.

АУЗД

КОСТАДИН ИЛИЕВ БЪНДЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Н.Поп Константинов” №27, вх.Б, ет.5, ап.9

*****

ДНИ/ТБО

Изх № 000041 от

30.03.2017г.

 

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Община Пазарджик, бул. “България” №2 на 30.03.2017г.

Съобщението е снето от таблото за съобщения и призовавания на 13.04.2017г.