ПРОЕКТ "ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК-ПРИЯТЕЛ НА ДЕЦАТА"

Обществена поръчка Доставка на обзавеждане по проект „Община Пазарджик – приятел на децата

Обществена поръчкаДоставка на компютърен хардуер и софтуер, необходими за предоставянето на услуги по проект „Община Пазарджик – приятел на децата” 

Обществена поръчкаДоставка на технологично оборудване по проект „Община Пазарджик – приятел на децата” 

Обществена поръчка Доставка на обзавеждане и оборудване за здравен кабинет по проект „Община Пазарджик – приятел на децата” 

Обществена поръчкаДоставка и монтаж на оборудване за детска площадка по проект „Община Пазарджик – приятел на децата”