ПРОЦЕУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ В ПРОГИМНАЗИЯ „АСЕН ЗЛАТАРОВ” В С.ЧЕРНОГОРОВО, ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ВЪВ ВРЪЗКА С ОПТИМИЗИРАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА ЗА 2013- 2014 УЧЕБНА ГОДИНА”

Документация rar-2_32

Образци rar-2_32