PostHeaderIconОткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изпълнение на мерки по информация и публичност и организиране на дейностите за стимулиране на гражданската активност за подкрепа на предлаганите инвестиции по проект „Осигуряване на проектна

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на мерки по информация и публичност и организиране на дейностите за стимулиране на гражданската активност за подкрепа на предлаганите инвестиции по проект „Осигуряване на проектна готовност за устойчиво, интегрирано градско развитие на град Пазарджик”