PostHeaderIconПублична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор”

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор

 

Поканата е публикувана на Портала за обществени поръчки под уникален код ID 9027449 на 26.03.2014г.