PostHeaderIconОткрита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет „Осигуряване на логистика при провеждане на информационни събития на територията на област Пазарджик”

Открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет:

„Осигуряване на логистика при провеждане на информационни събития на територията на област Пазарджик”

Документация

Образци