PostHeaderIconОткрита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет „Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на разработен инвестиционен проект в идейна фаза за елементите на регионалната система за управление на отпадъците - регион Пазарджик”

Открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет:

„Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на разработен инвестиционен проект в идейна фаза за елементите на регионалната система за управление на отпадъците - регион Пазарджик”

Обявление за поръчка „Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на разработен инвестиционен проект в идейна фаза за елементите на регионалната система за управление на отпадъците - регион Пазарджик”

Решение за публикуване 563 от 12/04/2012