PostHeaderIconПублична покана с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Дом за медико-социални грижи за деца” гр. Пазарджик

Открита е проццедура за възлагане на обществена поръчка по чл.14 ал.4 т.2, чл.101а ал.2 от ЗОП, чрез Публична покана с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Дом за медико-социални грижи за деца” гр. Пазарджик по обособени позиции.

Срок за получаване на офертите:05.07.2012г. – 15.00ч.

Необходими документи,свързани с поръчката:

ПОКАНА

ДОКУМЕНТАЦИЯ