PostHeaderIconОткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Поддържане и ремонт на улични осветителни уредби на територията на Община Пазарджик през 2013 и 2014 година”

ДОКУМЕНТАЦИЯ