PostHeaderIconОткрита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Одит на проект „Укрепване на речното корито на река Телки Дере и предотвратяване на риска от наводнения в с. Гелеменово”

            Открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Одит на проект „Укрепване на речното корито на река Телки Дере и предотвратяване на риска от наводнения в с. Гелеменово”


ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБРАЗЦИ