PostHeaderIconПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ И ДОСТАВКА НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ В СРЕДИЩНИТЕ УЧИЛИЩА В ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ВЪВ ВРЪЗКА С ОПТИМИЗИРАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА ЗА ...

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: “Изпълнение на строително-монтажни работи и доставка на допълнително оборудване в средищните училища в Община Пазарджик във връзка с оптимизиране на училищната мрежа за 2012- 2013 учебна година”

 

Документация

Образци