PostHeaderIconПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: “РЕМОНТ НА СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР.ПАЗАРДЖИК”

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: “РЕМОНТ НА СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР.ПАЗАРДЖИК”

 

Документация

Образци