PostHeaderIconПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ В ГРАД ПАЗАРДЖИК”: ОБЕКТ № 1 – „РЕМОНТ НА СПОРТНА ЗАЛА „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”; ОБЕКТ № 2 – „РЕМОНТ НА СПОРТНА ЗАЛА „МЛАДОСТ” И ОБЕКТ №3 – „РЕМОНТ НА

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ В ГРАД ПАЗАРДЖИК”: ОБЕКТ № 1 – „РЕМОНТ НА СПОРТНА ЗАЛА „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”; ОБЕКТ № 2 – „РЕМОНТ НА СПОРТНА ЗАЛА „МЛАДОСТ” И ОБЕКТ №3 – „РЕМОНТ НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ „ВЯРА, НАДЕЖДА И ЛЮБОВ””