There are no translations available.

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР ДАТА ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА НАИМЕНОВАНИЕ
 4 27.02.2015 Открита процедура

„Зимно поддържане на територията на Община Пазарджик”

 3

27.02.2015

Открита процедура

„Извършване на строително-монтажни работи в изпълнение на проект: „Регионалното депо за не опасни отпадъци от регион Пазарджик, Клетка 1 и съпътстваща инфраструктура””

 2

27.02.2015

Открита процедура

„Сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на твърди битови отпадъци в депо за ТБО на гр. Пазарджик от 28 кметства и почистване на отпадъци по общинската пътна мрежа на територията на община Пазарджик”

 1

27.02.2015

Открита процедура

„Осъществяване на строителен надзор по проект: „Регионалното депо за не опасни отпадъци от регион Пазарджик, Клетка 1 и съпътстваща инфраструктура””