РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ

№ по ред

Регистрационен номер

Дата на актуализация

Име на ДГ /ЦПЛР и населено място

1

30-00-1033/27.12.2016

 

ДГ ,,Здравец „ гр.Пазарджик

2

30-00-1139/27.12.2016

 

ДГ ,,Снежанка“ гр.Пазарджик

3

30-00-1098/27.12.2016

 

ДГ ,,Слънчо“ гр.Пазарджик

4

30-00-1169/27.12.2016

 

ДГ ,,Калина Малина“ гр.Пазарджик

5

30-00-1090/27.12.2016

 

ДГ ,,Юрий Гагарин“ гр.Пазарджик

6

30-00-1028/27.12.2016

 

ДГ ,,Дъга“ гр.Пазарджик

7

30-00-1092/27.12.2016

 

ДГ ,,Валентина Терешкова“ гр.Пазарджик

8

30-00-1113/27.12.2016

 

ДГ ,,Пролет“ гр.Пазарджик

9

30-00-1074/27.12.2016

 

ДГ ,,Радост“ гр.Пазарджик

10

30-00-1132/27.12.2016

 

ДГ ,,Върбица“ гр.Пазарджик

11

30-00-1030/27.12.2016

 

ДГ ,,Зорница“ гр.Пазарджик

12

30-00-1153/27.12.2016

 

ДГ ,,Детство“ с.Мало Конаре

13

30-00-1143/27.12.2016

 

ДГ с.Алеко Константиново

14

30-00-1088/27.12.2016

 

ДГ с.Братаница

15

30-00-1163/27.12.2016

 

ДГ ,,Мир“ с.Величково

16

30-00-1124/27.12.2016

 

ДГ ,,Радост“ с.Главиница

17

30-00-1161/27.12.2016

 

ДГ ,,Зорница“ с. Говедаре

18

30-00-1144/27.12.2016

 

ДГ ,,Здравец“ с.Дебръщица

19

30-00-1025/27.12.2016

 

ДГ с.Добровница

20

30-00-1103/27.12.2016

 

ДГ ,,Щастливо детство“ с. Звъничево

21

30-00-1162/27.12.2016

 

ДГ ,,Веселка“ с.Ивайло

22

30-00-1127/27.12.2016

 

ДГ ,,Детелина“ с.Мирянци

23

30-00-1133/27.12.2016

 

ДГ ,,Звънче“ с. Мокрище

24

30-00-1128/27.12.2016

 

ДГ ,,Знаме на мира“ с. Овчеполци

25

30-00-1115/27.12.2016

 

ДГ ,,Пролет“ с. Огняново

26

30-00-1120/27.12.2016

 

ДГ ,,Детелина“ с. Паталеница

27

30-00-1137/27.12.2016

 

ДГ ,,Мир“ с.Синитово

28

30-00-1123/27.12.2016

 

ДГ ,,Радост“ с.Хаджиево

29

30-00-1106/27.12.2016

 

ДГ ,, Детелина“ с.Черногорово

30

30-00-1142/27.12.2016

 

ДГ с.Црънча

31

30-00-1155/27.12.2016

 

ДГ ,,Юначе“ с.Юнаците

32

30-00-1039/27.12.2016

 

Средношколско общежитие гр.Пазарджик

33

30-00-1040/27.12.2016

 

Общински детски комплекс гр.Пазарджик


НАРЕДБА за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие.

Документи за изтегляне:                                        

Приложение № 1     Заявление

Приложение № 2     Информационна карта