There are no translations available.

ПРОГРАМА  ЗА УПРАВЛЕНИЕ  НА  КАЧЕСТВОТО  НА  АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

Трафик и емисии

План за действие за подобряване качеството на атмосферния въздух и достигане на нормите за ФПЧ10  за 2012- 2015